Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Archiwum postępowań

Postępowania prowadzone przez: PUP Sosnowiec BIP
Przedmiot zamówienia Data ogłoszenia Termin skł. ofert
Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: ,,Obsługa programu Subject GT”.
2019-07-02 2019-07-09
Przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby bezrobotnej "Uprawnienia SEP do 1kv"
2019-06-28 2019-07-05
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Uprawnienia SEP do 1 kv” dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2019-03-13 2019-03-21
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „Kierowca wózka jezdniowego” dla 16 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu i posiadających wykształcenie min. podstawowe.
2019-03-06 2019-03-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przedmiot zamówienia: Wykonanie szkolenia dla dwóch osób bezrobotnych w zakresie: „Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO”.
2019-02-15 2019-02-22
Wybór jednostki szkoleniowej realizującej w roku 2019 szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2019-02-14 2019-02-25
Wybór jednostki szkoleniowej, która w 2019 roku będzie realizować szkolenia z zakresu „Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej” dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2019-02-04 2019-02-12
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu osób”.
2019-02-04 2019-02-11
Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
2019-01-28 2019-02-06
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Prawo jazdy kat. D” po kat. B”.
2019-01-16 2019-01-24
Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
2019-01-11 2019-01-21
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby poszukującej pracy w zakresie: „Pracownik robót wykończeniowych – malarz, tapeciarz”.
2019-01-09 2019-01-17
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Operator koparki jednonaczyniowej klasa III”.
2019-01-08 2019-01-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy” dla jednej osoby bezrobotnej.
2018-12-19 2018-12-21
"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu w latach 2019-2020"
2018-12-04 2018-12-12
Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Zakup i dostawa dysków oraz urządzenia do biletera dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu"
2018-11-28 2018-12-06
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: "Szkolenie dla kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty".
2018-11-22 2018-11-30
Zawiadomienie o wyborze dot. Wykonanie szkolenia dla dwóch osób bezrobotnych w zakresie:„Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy”.
2018-11-22 2018-11-30
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: "Operator żurawi przenośnych HDS"
2018-11-05 2018-11-14
Usługa sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2018-10-25 2018-11-07
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Towaroznawstwo zielarskie”.
2018-10-18 2018-10-26
„Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu”
2018-10-09 2018-10-18
Wykonanie szkolenia dla jednej osoby zarejestrowanej w tut. Urzędzie ze statusem osoby poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu i posiadającej prawo do renty - finansowane ze środków PFRON w zakresie: „Uprawnienia SEP do 1 kv”.
2018-10-08 2018-10-16
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy kl. III”.
2018-09-24 2018-10-02
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kurs masażu”.
2018-09-17 2018-09-25
Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Obsługa i serwis urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych”.
2018-08-23 2018-08-31
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: "Licencja maszynisty"
2018-07-30 2018-08-07
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy klasa III)”.
2018-07-24 2018-08-01
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kosmetologia estetyczna”.
2018-07-20 2018-07-30
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pn.: „Analiza FMEA procesów produkcyjnych”.
2018-07-13 2018-07-13
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn: „Operator żurawia wieżowego górnoobrotowego stacjonarnego - kat. I Ż” dla jednej osoby bezrobotnej. po zmianach Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn:„Żurawie wieżowe i szybkomontujące kat. I Ż”,
2018-07-11 2018-07-19
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej pn.: „Zarządzanie projektami wg standardu PMI®/PMBoK® Guide; podejście praktyczne”.
2018-07-11 2018-07-18
Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „APQP – wdrażanie nowego produktu do produkcji”
2018-06-29 2018-07-03
Zorganizowania szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Operator żurawia wieżowego górnoobrotowego stacjonarnego - kat. I Ż”
2018-06-28 2018-07-05
Zawiadomienie o unieważnieniu podstępowania na zorganizowanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Obsługa podestów ruchomych kat. I P”
2018-06-22 2018-06-29
Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym Osób i Rzeczy”.
2018-06-06 2018-06-14
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Monter rusztowań budowlano montażowych wraz z uprawnieniami”.
2018-05-30 2018-06-07
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Pakiet F-gazy”.
2018-05-30 2018-06-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. wykonania szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie „Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej”.
2018-05-24 2018-05-28
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Operator koparko-ładowarki (wszystkie typy klasa III)”.
2018-05-22 2018-05-30
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. „Kierowca wózka jezdniowego”
2018-05-17 2018-05-25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Monter rusztowań budowlano montażowych wraz z uprawnieniami”.
2018-05-17 2018-05-25
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kurs stylizacji paznokci i pedicure”.
2018-05-15 2018-05-23
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą TIG (141)”.
2018-05-11 2018-05-21
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie:„Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR podstawowy”.
2018-05-11 2018-05-21
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Profesjonalny makijaż”.
2018-04-26 2018-05-08
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Licencja maszynisty”.
2018-04-19 2018-04-27
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Stylizacja rzęs i brwi”.
2018-04-17 2018-04-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Szkolenie indywidualne dla 1 osoby bezrobotnej w zakresie „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – ADR podstawowy i w cysternach ”
2018-04-16 2018-04-18
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Trener personalny”.
2018-04-16 2018-04-24
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Masterclass III – Kurs makijażu permanentnego podstawowego rozszerzony”.
2018-04-04 2018-04-12
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Stolarz – montażysta mebli”.
2018-03-28 2018-04-06
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kompleksowy kurs stylizacji paznokci”.
2018-03-27 2018-04-05
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. „Kierowca wózka jezdniowego”.
2018-03-26 2018-04-06
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) wraz z doszkoleniem ze stali nierdzewnej oraz certyfikatami TÜV”.
2018-03-22 2018-03-30
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – ADR podstawowy i w cysternach”.
2018-03-21 2018-03-29
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora”
2018-03-21 2018-03-29
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „AUTODESK REVIT ARCHTECTURE” stopień podstawowy i zaawansowany.
2018-03-16 2018-03-26
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Makijaż permanentny brwi – metoda maszynowa (metoda cienia, powder effect, ombre, metoda piórkowa/włoskowa)”.
2018-03-15 2018-03-23
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Motorniczy tramwaju”.
2018-03-09 2018-03-19
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem”.
2018-03-08 2018-03-16
Wybór jednostki szkoleniowej, która w 2018 roku będzie realizować szkolenia z zakresu „Zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej” dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2018-03-02 2018-03-12
Wybór jednostki szkoleniowej realizującej w roku 2018 szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2018-02-01 2018-02-12
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.
2018-01-31 2018-02-07
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135”.
2018-01-31 2018-02-07
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Monter instalacji gazowych z uprawnieniami G 3-E, G 3-D”.
2018-01-26 2018-02-02
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Makijaż permanentny brwi - MICROBLADING”.
2018-01-22 2018-01-29
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”.
2018-01-19 2018-01-26
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Motorniczy tramwaju”.
2018-01-18 2018-01-25
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S”.
2018-01-11 2018-01-18
Wybór jednostki szkoleniowej realizującej w roku 2018 szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
2018-01-08 2018-01-17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego kat. II S”.
2017-12-21 2018-01-04
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kierowca wózka jezdniowego”.
2017-12-15 2017-12-22
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. „Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy”.
2017-12-13 2017-12-15
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Szkolenie elektroenergetyczne w zakresie G1, G2,G3 wraz z uprawnieniami eksploatacyjnymi ,,E” i dozoru ,,D”.
2017-12-12 2017-12-19
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy”.
2017-11-23 2017-11-30
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla czterech osób bezrobotnych w zakresie: „Prawo jazdy kat. C”.
2017-11-23 2017-11-30
Dostawa licencji na oprogramowania komputerowe wraz z wdrożeniem
2017-11-20 2017-11-28
Dostawa serwerów, komputerów, drukarek, monitorów i zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu
2017-11-17 2017-11-27
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „PDR – usuwanie wgnieceń bez lakierowania”.
2017-11-17 2017-11-24
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Obsługa i programowanie frezarek i tokarek sterowanych numerycznie CNC”.
2017-11-17 2017-11-24
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – ADR podstawowy i w cysternach”.
2017-11-16 2017-11-23
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – podstawowy ADR”.
2017-11-09 2017-11-16
Usługę sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
2017-11-06 2017-11-15
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Badania radiograficzne RT2 i badania ultradźwiękowe UT2”.
2017-10-25 2017-11-02
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Specjalista kosmetyki estetycznej”.
2017-10-25 2017-11-02
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą MAG (135)”.
2017-10-19 2017-10-26
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie:„Kurs kosmetyczny I, II i III stopnia”.
2017-10-17 2017-10-24
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Kompleksowe szkolenie z zakresu dekorowania oraz projektowania wnętrz i ogrodów”.
2017-10-17 2017-10-24
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Grooming wraz z pielęgnacją zwierząt towarzyszących”.
2017-10-05 2017-10-12
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wybór jednostki, która zorganizuje szkolenia w zakresie: „Kierowca wózka jezdniowego” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2017-10-05 2017-10-12
Zaproszenie do złożenia oferty na wybór jednostki, która zorganizuje szkolenia w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2017-10-04 2017-10-11
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Kurs kosmetyczny I, II i III stopnia”.
2017-10-04 2017-10-11
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) – 5 grupa materiałowa”.
2017-09-27 2017-10-04
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie:"Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III”.
2017-09-25 2017-10-02
Zaproszenie do złożenia oferty na wybór jednostki, która zorganizuje szkolenia w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
2017-09-21 2017-09-28
Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: "Long staż".
2017-09-21 2017-09-28
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie:"Wulkanizator".
2017-09-20 2017-09-27
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą TIG (141) oraz spawanie gazowe blach i rur spoinami czołowymi (311)”.
2017-09-18 2017-09-25
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi elektrodą otuloną (111) i kurs ręcznego cięcia stali”.
2017-09-15 2017-09-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Kurs poruszania się bezzałogowymi statkami powietrznymi w zasięgu wzroku (UAVO – VLOS)”
2017-09-15 2017-09-08
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: „Zastosowanie Biofeedbacku EEG (Neurofeedbacku) i Biofeedbacku GSR w zastosowaniach klinicznych treningu szczytowej wydajności (peak performance)”- szkolenie II stopnia
2017-09-08 2017-09-11
Zawiadomienie o wyborze oferty: Na wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Akredytowane szkolenie PRINCE2 Foundation wraz z akredytowanym warsztatem PRINCE2 Practitioner z egzaminami”.
2017-09-07 2017-09-13
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Nouveau Lashes - kurs stylizacji rzęs”.
2017-09-04 2017-09-11
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:„Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III”.
2017-08-31 2017-08-29
Dostawa Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami
2017-08-31 2017-09-14
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu
2017-08-25 2017-09-01
Zaproszenie do złożenia oferty: "Zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego wraz z firewallem".
2017-08-23 2017-08-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR podstawowy + cysterny ”
2017-08-21 2017-08-23
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:„AutoCAD kurs podstawowy”
2017-08-18 2017-08-28
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III”.
2017-08-10 2017-08-18
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Dróżnik przejazdowy”.
2017-08-03 2017-08-10
Zaproszenie do złożenia oferty: wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „Spawanie blach spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135) oraz przepalacz gazowy”.
2017-07-31 2017-08-07
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Operator żurawi przenośnych HDS”.
2017-07-28 2017-08-04
Zawiadomienie o wyborze oferty: "Szkolenie trenerskie".
2017-07-28 2017-08-04
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pn: „Kurs instruktora nurkowania” dla jednej osoby bezrobotnej zarejestrowanej w tutejszym Urzędzie.
2017-07-25 2017-08-01
Zawiadomienie o wyborze oferty: „Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR podstawowy + cysterny”.
2017-07-25 2017-08-01
Zawiadomienie o wyborze oferty: Wykonanie szkolenia dla jednej osoby bezrobotnej w zakresie: „UAVO BVLOS do 25 kg wraz z warsztatami filmowymi”.
2017-07-20 2017-07-27
Zawiadomienie o wyborze oferty: "Kompleksowy kurs gastronomiczny”.
2017-07-20 2017-07-27
Zaproszenie do złożenia oferty: „Kurs instruktora nurkowania: ASTD AOWD, rescue diver, divemaster, rebreather technical diver, sport diving instruktor”.
2017-07-17 2017-07-24
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Przewóz towarów niebezpiecznych – ADR podstawowy + cysterny ”
2017-07-14 2017-07-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Kierowca wózka jezdniowego"
2017-07-14 2017-07-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:„Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv”
2017-07-14 2017-06-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" Kurs projektowania ogrodów"
2017-07-14 2017-07-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Kurs projektowania ogrodów"
2017-07-14 2017-07-06
„Kurs makijażu permanentnego podstawowy - Global Expert Masterclass”.
2017-07-11 2017-07-18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Uprawnienia elektryczne SEP do 1 kv”
2017-07-10 2017-06-30
Zaproszenie do złożenia oferty pn:„Spawanie blach spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135)”.
2017-07-06 2017-07-17
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Spawanie blach i rur spoinami czołowymi metodą TIG (141)”
2017-07-05 2017-07-13
Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia pn:„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG 131 (aluminium) oraz MAG 135”
2017-06-30 2017-07-10
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia pn: "Kurs projektowania ogrodów".
2017-06-29 2017-07-06
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot. „Kurs nurkowania: ASTD AOWD, rescue diver, divemaster, rebreather technical diver, sport diving instruktor”.
2017-06-23 2017-06-30
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na Kurs instruktora kolarstwa”, „Kurs instruktora nordic walking”, „Kurs instruktora jogi”, „Kurs instruktora jumping frog” oraz „Kurs instruktora indoor cycling”.
2017-06-13 2017-06-21
Zaproszenie do złożenia oferty: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG”.
2017-06-12 2017-06-20
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Kurs stylizacji paznokci"
2017-06-12 2017-06-20
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas – podstawowy ADR”.
2017-06-06 2017-06-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn; "Kurs masażu"
2017-06-05 2017-05-29
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III”.
2017-06-05 2017-06-13
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-06-02 2017-05-29
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Kierowca wózka jezdniowego”.
2017-06-01 2017-06-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Kosztorysowanie robót budowlanych”
2017-05-31 2017-05-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie szkolenia pn: "Kosztorysowanie robót budowlanych".
2017-05-31 2017-05-25
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Specjalista ds. kadr i płac z programem płatnik”
2017-05-29 2017-05-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn; „Szkolenie dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa”.
2017-05-26 2017-05-09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „ Podologia dla początkujących w praktyce i teorii”
2017-05-26 2017-05-31
Zawiadomienie o wyborze oferty :„Podologia dla początkujących w praktyce i teorii”
2017-05-26 2017-05-31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:„Auto detailing”
2017-05-26 2017-05-12
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:„Auto detailing”
2017-05-24 2017-05-12
„Kurs fryzjerski”
2017-05-24 2017-05-31
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn; „Specjalista ds. kadr i płac z programem płatnik”
2017-05-23 2017-05-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Szkolenie kosmetyczne: mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, masaż I stopnia i masaż gorącymi kamieniami”
2017-05-23 2017-05-15
„Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7 – kurs podstawowy i zaawansowany”
2017-05-23 2017-05-30
"Zawodowy kurs podologiczny"
2017-05-23 2017-05-30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn:„Szkolenie dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa”.
2017-05-19 2017-05-09
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szkolenie kosmetyczne: mezoterapia mikroigłowa, mezoterapia igłowa, masaż I stopnia i masaż gorącymi kamieniami”
2017-05-19 2017-05-15
„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135) wraz z doszkoleniem w spawaniu blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi drutem proszkowym (136)”.
2017-05-12 2017-05-18
Zaproszenie do złożenia oferty pn: Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą MAG (135)
2017-05-12 2017-05-19
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia pn: „Kurs motorniczego tramwaju”.
2017-05-10 2017-05-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I oraz operator koparki klasa III do 25 ton ( z poszerzeniem VOLVO ) ”.
2017-05-09 2017-04-28
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia pn: „Auto detailing”.
2017-05-04 2017-05-12
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
2017-04-18 2017-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Towaroznawstwo zielarskie” .
2017-04-11 2017-03-31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Spedycja i transport od podstaw”.
2017-04-04 2017-03-24
„AutoCAD 2Di 3D”
2017-03-31 2017-04-10
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą TIG”.
2017-03-29 2017-04-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Kompleksowy kurs kosmetyczny”.
2017-03-27 2017-03-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Motorniczy tramwaju".
2017-03-27 2017-03-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Operator – programista maszyn CNC” .
2017-03-24 2017-03-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III oraz operator wózka jezdniowego”.
2017-03-23 2017-03-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:"CDN Optima'.
2017-03-23 2017-03-15
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. „ECDL PTI STANDARD”.
2017-03-21 2017-03-30
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. „Operator – programista maszyn CNC”
2017-03-21 2017-03-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na szkolenie dla jednej osoby bezrobotnej pn: „Stylizacja fryzur i przedłużanie włosów”.
2017-03-21 2017-03-28
„Stylizacja fryzur i przedłużanie włosów”.
2017-03-20 2017-03-28
Przeprowadzenie szkolenia grupowego pt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem”
2017-03-15 2017-03-24
„Zarządca nieruchomości KIGN” oraz „Pośrednik w obrocie nieruchomościami KIGN”.
2017-03-15 2017-03-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:" Stylizacja paznokci".
2017-03-13 2017-03-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”
2017-03-10 2017-02-24
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Operator – programista maszyn CNC”.
2017-03-09 2017-03-16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „MS Office obsługa arkuszy kalkulacyjnych i tekstowych – poziom podstawowy i średniozaawansowany”.
2017-03-07 2017-02-22
Zaproszenie do złożenia oferty pn: "CDN Optima"
2017-03-07 2017-03-15
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Operator żurawia samojezdnego II Ż”.
2017-03-03 2017-02-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne”.
2017-03-03 2017-02-28
Usługa doprowadzenia 40 Uczestników skierowanych przez Zamawiającego, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych
2017-02-28 2017-03-09
Zaproszenie do złożenia oferty: „Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III oraz operator wózka jezdniowego”.
2017-02-27 2017-03-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej"
2017-02-24 2017-02-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Szkolenie dla osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa”.
2017-02-24 2017-02-06
Wybór jednostki szkoleniowej realizującej w roku 2017 szkolenia z zakresu transportu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu
2017-02-20 2017-02-28
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141)”.
2017-02-17 2017-02-24
„Wykonywanie badań lekarskich pracowników Urzędu oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu”
2017-02-10 2017-02-17
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Prawo jazdy kat. C
2017-02-10 2017-02-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy”.
2017-02-10 2017-02-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej"
2017-02-03 2017-01-23
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: : „Zostań programistą Front-end”.
2017-02-03 2017-01-30
Zaproszenie do złożenia oferty pn: „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ”.
2017-01-31 2017-02-07
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Kurs na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym rzeczy”.
2017-01-27 2017-01-24
Usługa doprowadzenia 40 Uczestników skierowanych przez Zamawiającego, do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych
2017-01-27 2017-02-06
Zaproszenie do złożenia oferty pn; „Prawo jazdy kat. C+E i kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy”
2017-01-25 2017-02-01
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:„Indywidualny kurs języka rosyjskiego”.
2017-01-24 2017-01-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: "Prawo jazdy kat. C"
2017-01-18 2017-01-13
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn:„MBTI STEP I – CERTYFIKACJA – certyfikacja MBTI umożliwiająca dostęp do platformy OPP i udostępnianie oraz omawianie testów i raportów MBTI Step I”
2017-01-17 2017-01-17
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie szkolenia pn:" Prawo jazdy kat. C"
2017-01-05 2017-01-13

Redakcja strony: Archiwum postępowańRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4569

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl