BIP
Grafika BIP

Rok 2019

Limit aktywnych form - plan na 2019r.

LP LIMIT AKTYWNYCH FORM KWOTA
1 Staże zawodowe 729.020,00
2 Prace interwencyjne 800.000,00
3 Roboty publiczne 60.000,00
4 Szkolenia 510.999,00
5 Prace społecznie użyteczne 59.987,00
6 Bon stażowy 92.700,00
7 Bon szkoleniowy 40.000,00
8 Bon zatrudnieniowy 20.000,00
9 Dofinansowanie zatrudnienia osób powyżej 50 r.życia 300.000,00
10 Badania 40.000,00
  RAZEM 1.996.586,00
LP LIMIT AKTYWNYCH FORM NA ROK 2019 - EFS 1.1.1 PO WER KWOTA
1 Staże zawodowe 2.265.200,00
2 Dotacje 2.084.165,00
3 Bona na zasiedlenie 228.400,00
4 Usługi szkoleniowe 65.450,00
5 Refundacja stanowisk pracy 108.400,00
  RAZEM 4.751.615,00
LP LIMIT AKTYWNYCH FORM NA ROK 2019 - EFS 7.2 RPO WSL KWOTA
1 Staże zawodowe 402.000,00
2 Dotacje 2.700.149,00
3 Refundacja stanowisk pracy 1.217.250,00
4 Usługi szkoleniowe 90.000,00
  RAZEM 4.409.399,00

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
Szopa-Goece Renata 2019-10-11 12:55
Aktualizacja publikacji
Szopa-Goece Renata 2019-10-11 13:06
Wytworzenie publikacji
Anetta Stepaniec 2019-04-10 12:51
Zatwierdzenie
Z-ca Dyrektora Jolanta Goncerz 2019-04-10 12:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry