BIP
Grafika BIP

Dane teleadresowe

AKTUALNY WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
Stanowisko Numer pokoju Numer telefonu
Dyrektor PUP 413 32 297-87-14
Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy 415  32 297-87-14
Sekretariat 414 32 297-87-14

fax: 32 297-87-20

Radca Prawny
Piątki: 8:00- 11:00
214

32 297-87-13

 
Informacja ds. usług rynku pracy - od 8:00 do 15:00 przy głównym wejściu do Urzędu

32 2978 777

Dział Ewidencji i Świadczeń
Kierownik Działu 12  32 2978 774 
Informacja Obok portierni 32 2978 763 
Rejestracja osób bezrobotnych
E rejestracja
Box 1 32 2978 710 
Rejestracja osób bezrobotnych Box 2 32 2978 769 
Rejestracja osób bezrobotnych Box 3 32 2978 770
Rejestracja osób bezrobotnych Box 4 32 2978 748 
Wydawanie zaświadczeń Box 6  32 2978 749
Wydawanie decyzji dla osób bez prawa do zasiłku 9 32 2978 738
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do zasiłku 10

32 2978 700 wew. 788
32 2978 735
32 2978 773

Zaświadczenia, ZUS, świadczenia osób uprawnionych do stypendiów 11

32 2978 734

Orzecznictwo 13

32 2978 772

Centrum Aktywizacji Zawodowej
     
Dział Obsługi Klienta
Kierownik Działu 115 32 2978 757
Obsługa osób niepełnosprawnych, Obsługa klienta - litery: W,Y,Z,Ż 14


32 2978 736
32 2978 771

Przyjmowanie ofert pracy 8

32 2978 744 
32 2978 745

Obsługa klienta - litery: E,F,G,H,I

119

32 2978 716

Obsługa klienta - litery: C,D 120  32 2978 747
OObsługa klienta - litery: M,N,O,P 209a  32 2978 733
Obsługa klienta - litery: J,K,L 209b  32 2978 737
Pozwolenia na pracę cudzoziemców 210  32 2978 742
Obsługa klienta - litery: Ł,R,S,T,U,V 212 32 2978 740

32 2978 758

Obsługa klienta - litery: A,B 312

32 2978 739
32 2978 705

Obsługa klienta - Osoby do 30 roku życia,
EURES
313 32 2978 743

32 2978 746

Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń
Kierownik Działu 311 32 2978 726
Szkolenia 317 32 2978 756
Szkolenia 308

32 2978 700
wew. 790

Szkolenia 309  32 2978 755
Szkolenia 310  32 2978 753
Poradnictwo zawodowe 315  32 2978 760
Poradnictwo zawodowe 316  32 2978 759
Sala informacji zawodowej 6 32 2978 700

wew. 789

Dział Instrumentów Rynku Pracy
Kierownik Działu 418  32 2978 764
Dotacje 511  32 2978 766
Dotacje 509  32 2978 765
Dotacje 508  32 2978 754
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 408 32 2978 761
Staże 409 32 2978 768
Bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, grant na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowanie wynagrodzenia +50, refundacja składek -30 410  32 2978 711
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30-go roku życia, prace interwencyjne 411   

32 2978 340
32 2978 342
32 2978 732

Prace interwencyjne, roboty publiczne 412 32 2978 767
Dział Finansowo-Księgowy
Kierownik Działu (Główny Księgowy) 521 32 2978 723
Zastępca głównego Księgowego 513 32 2978 725
Księgowość Funduszu Pracy, współpraca z ZUS, Płatnik 512 32 2978 709
Windykacja 520 32 2978 727
Sprawozdawczość, rozliczenie wydatków z bankiem z Funduszu Pracy 515 32 2978 729
Księgowość budżetowa 516 32 2978 724
Księgowość budżetowa 514 32 2978 731
Kasa - Asygnaty 116 32 2978 728
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik Działu 104 32 2978 702
Archiwum 106 32 2978 708
Stanowisko ds. zamówień publicznych 103 32 2978 775
Biuro podawcze Bp

32 2978 721
fax 32 2978 722

Obsługa administracyjna i gospodarcza urzędu 102 32 2978 339
Dział Obsługi Programów
Kierownik ds. obsługi programów 109 32 2978 751
Programy 109 32 2978 751
Programy 110

32 2978 750

Stanowiska
Stanowisko ds. pracowniczych (kadry) 519 32 2978 707
Stanowisko ds. wdrożeń i obsługi systemów informatycznych 215 32 2978 717

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-23 13:20
Aktualizacja publikacji
Szczęśniak Agnieszka 2022-02-08 09:51
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Szczęśniak 2022-02-08 09:52
Zatwierdzenie
Z-ca Dyrektora Agnieszka Bondaruk 2022-02-08 09:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry