BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnętrzne

Rok 2020

 • Termin kontroli-06.03.2020 - 11.03.2020
  Organ kontrolujący-Wojewoda Śląski
  Temat kontroli-Sprawdzenie prawidłowości i celowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na organizację szkoleń dla pracowników PUP zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
 • Termin kontroli-20.12.2019 oraz 15,16.01.2020 (kontynuacja kontroli z 2019 r)
  Organ kontrolujący-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
  Temat kontroli-Kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL.

Rok 2019

 • Termin kontroli-20.12.2019 oraz 15,16.01.2020
  Organ kontrolujący-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
  Temat kontroli-Kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Wstań, podnieś głowę! Kompleksowa aktywizacja osób oddalonych od rynku pracy" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 RPO WSL.
 • Termin kontroli- 9.10.2019-11.10.2019, 14.10.2019-18.10.2019, 21.10.2019-24.10.2019, 28.10.2019-30.10.2019 i 4.11.2019
  Organ kontrolujący-Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu, Wydział Kontroli Płatników Składek
  Temat kontroli-Zakres kontroli:
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 • Termin kontroli-20-22.05.2019
  Organ kontrolujący-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
  Temat kontroli-kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostaających bez pracy w mieście Sosnowiec (IV)" realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 POWER.
 • Termin kontroli-25.02.2019-1.03.2019
  Organ kontrolujący-Wojewoda Śląski
  Temat kontroli-Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz obowiązującymi aktami wykonawczymi.
 • Termin kontroli- 25.01.2019-25.01.2019
  Organ kontrolujący-Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
  Temat kontroli-kontrola w zakresie prawidłowej i efektywnej realizacji projektu "Aktywizacja osób bezrodbotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu (III)" realizowanego w ramach Poddziałania 7.2 RPO WSL.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
PUP Sosnowiec
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-09-24 13:00
Aktualizacja publikacji
Koral Elżbieta 2020-03-20 11:07
Wytworzenie publikacji
Elżbieta Koral 2020-03-20 11:06
Zatwierdzenie
Dyrektor Urzędu 2020-03-20 11:06
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry